Carta Erasmus + VET, internationalizare 2017-2018 - Carta Erasmus + VET

Liceul de Arte Plastice Timisoara
Carta Erasmus + VET

Erasmus+

Erasmus+

Carta Erasmus+ VET

Carta Erasmus+ VET

Go to content
Carta Erasmus+ VET nr. 2016 -1-RO01-KA109-025173
Coordonator:
Liceul de Arte Plastice Timișoara

detalii în secțiunea contact
Beneficiari:
Liceul Tehnologic "Decebal" Drobeta Turnu Severin
Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu" Timișoara
Liceul Tehnologic de Vest Timișoara
Liceul Bănățean Otelu Roșu

2017 - 2018
Informaţii privind mobilităţile Erasmus+ în anul şcolar 2017-2018
Programul Erasmus+ permite elevilor consorţiului VET” 4EU.MOB” alcătuit din Colegiului Tehnic "Ion Mincu" Timișoara, coordonator consorţiu, Colegiul Tehnic "Decebal" Drobeta Turnu Severin şi Liceul Bănăţean Oţelu Roşu, membrii consorţiului să beneficieze între 03.07.2017-02.07.2018 de activităţi/experienţe de mobilitate de plasament în companii din state membre ale Uniunii Europene, Germania, Portugalia şi Polonia.

  Participanţii sunt 78 de elevi din VET cu următoarea defalcare pe fluxuri:
 • - Flux 1: 14 elevi, domeniul Protecţia mediului şi 2 însoțitori-Noiembrie/Decembrie 2017
 • - Fluxul 2:15 elevi, Turism şi alimentaţie şi 1 însoţitori Ianuarie/Februarie 2018
 • - Fluxul 3,14 elevi, Mecanică şi 2 însoţitori-Martie/Aprilie 2018
 • - Fluxul 4, 15 elevi, Arhitectură şi 1 însoțitor-Aprilie/Mai 2018
 • - Fluxul 5, 15 elevi, Fabricarea produselor din lemn, 5 elevi Construcţii şi lucrări publice şi 2 însoțitori-Martie/Aprilie 2018
Prezentare proiect "Erasmus+ Cunoştinţe, Abilităţi&Atitudini pentru Profesie şi Viaţă" 2017-1-RO01-KA116-036028
Consorţiul VET” 4EU.MOB” a obţinut finanţare în vederea organizării celor 78 de mobilităţi descrise mai sus în valoare de 197.973,00 EUR din fonduri ale Comisie Europene prin programul Erasmus+, Acţiunea Cheie 1-VET prin intermediul proiectului intitulat "Erasmus+ Cunoştinţe, Abilităţi&Atitudini pentru Profesie şi Viaţa" având numărul de identificare 2017-1-RO01-KA116-036028.
Proiectul prin care s-a obţinut finanţarea reprezintă un prim pas pentru îndeplinirea obiectivelor comune privind internaţionalizarea ale instituţiilor noastre de învăţământ care au oferit cu succes experiență de mobilitate transfrontalieră în VET începând cu anul 2002 respectiv 2007-2008.
Domeniile profesionale, tematicile alese sunt Protecţia mediului - Analiza calităţii apei şi aerului, Mecanica/Mecatronica – Sudura, Fabricarea produselor din lemn-Constructia mobilei corp, Construcţii şi lucrări publice - Realizarea pereţilor din gipscarton, Turism şi alimentatie-Bucatarie internaţională, Arhitectura - Crearea tridimensională (AUTO CAD/ARCHICAD) a modelelor de clădiri şi bi-dimensională a schemelor de construcţie sunt domenii prioritare ale instituţiilor de învăţământ membre ale consorţiului, sectoare economice de nişa cu potenţial de dezvoltare în zona de vest a României în care ne aflăm.

Obiectivele proiectului:
   • Obiectiv 1) Dobândirea de competențe de către 78 de elevi din VET pentru îmbunătățirea capacității de angajare pe piața europeană a forței de muncă, facilitarea tranziției de la școală la locul de muncă;
   • Obiectiv 2) Stimularea dezvoltării personale a unui număr de 78 de elevi prin lărgirea orizontul lor personal şi participarea la stagii de practică în alte ţări
   • Obiectiv 3) Oferirea de oportunităţi de a învăţare a limbilor străine unui număr de 78 de elevi din instituţiile de învăţământ ale consorţiului VET” 4EU.MOB”
   • Obiectiv 4) Dezvoltarea şi punerea în practică a STRATEGIEI DE INTERNAŢIONALIZARE a consorţiului VET” 4EU.MOB”.

Partenerii de primire selectați sunt în totalitate companii din Portugalia, Germania şi Polonia ale căror domenii de activitate coincid cu domeniile de formare profesională ale elevilor noştrii, care au organizat stagiile şi coordonat învăţarea la locul de muncă al elevilor participanţi prin profesionişti cu experienţa vastă în domeniu.
Este vorba de Handwerkskammer Potsdam din Germania (mecanică), Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (protecţia mediului), DARQ2(arhitectura), Sabor Mineiro Actividades Hoteiras LDA (gastronomie) şi Casa da Educacao din Lisabona, Portugalia, Merbau Studio (construcţii), Vega Meble System (construcţia mobilei) şi Futurum din Wroclaw, Polonia.

  Activitățile planificate ale proiectului sunt structurate în:
   • - Management - proiect start - kick-off
   • - Informarea și selecția participanților;
   • - Pregătirea (lingvistică, culturală, pedagogică, privind managementul riscurilor);
   • - Aranjamentele logistice;
   • - Evaluarea-certificare-diseminare și exploatare.

Rezultate aşteptate:
 • Creșterea șanselor de angajare ale participanţilor, viitori absolvenţi de VET, prin dezvoltarea competențelor profesionale într-un mediu de lucru autentic cu angajatorii europeni;
 • Validarea și recunoașterea a competențelor profesionale dobândite în străinătate în timpul plasării pe piața muncii, prin documentul de mobilitate Europass şi integrarea lor în certificatul de calificare profesională;
 • Îmbunătățirea calității și creșterea volumului de cooperare între instituţiile de învăţământ ale consorţiului şi companii, instituţii care oferă oportunități de învățare în Europa;
 • Creșterea stimei de sine a elevilor, îmbogăţirea competențelor interculturale și lingvistice.

Toate rezultatele vor fi postate pe site proiect și Platforma de diseminare UE.
Erasmus+ VET
Erasmus+ VET
Facebook Carta Erasmus+ VET
Back to content