Carta Erasmus + VET, internationalizare 2020 - 2022 - Carta Erasmus + VET

Liceul de Arte Plastice Timisoara
Carta Erasmus + VET

Erasmus+

Erasmus+

Carta Erasmus+ VET

Carta Erasmus+ VET

Go to content
Carta Erasmus+ VET nr. 2016 -1-RO01-KA109-025173
Coordonator:
Liceul de Arte Plastice Timișoara

detalii în secțiunea contact
Beneficiari:
Liceul Tehnologic "Decebal" Drobeta Turnu Severin
Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu" Timișoara
Liceul Tehnologic de Vest Timișoara
Liceul Bănățean Otelu Roșu

2020 - 2022
  
Mobilitati și experiente Erasmus+, 2020-2022
Prezentare fluxuri Liceul de Arte Plastice Timișoara:

Prezentare fluxuri Liceul Bănățean Oțelu Roșu:
 • Flux 2 (Flux 2 VET-COMP - Mobilitate stagiari VET, Lisabona, Portugalia, Octombrie 2021)
 • Flux 6 (Flux 6 VET-COMP - Mobilitate stagiari VET, Lisabona, Portugalia, Februarie 2022)
 • Flux 9 (Flux 9 VET-COMP - Mobilitate stagiari VET, Paphos, Cipru , Iunie 2021)
 • Flux VET Staff (Flux 1, VET-STAFF - Mobilitate cadre didactice din VET, Wroclaw, Polonia, Aprilie 2022)

Prezentare fluxuri Liceul Tehnologic Decebal:

Prezentare fluxuri Liceul Tehnologic de Vest Timișoara:

Prezentare fluxuri Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu Timișoara:
  
Monitorizare și evaluare  

2. Evaluare mobilitate Erasmus+
Rezultate și impact

Erasmus+, Oportunități și Provocări, 2020!
Experiențe de neuitat și noi orizonturi!

Prin intermediul proiectului 143 de elevi, 5 proaspăt absolventi și 12 cadre didactice au câștigat experiență și competențele necesare pentru a reuși în societatea de astăzi, prin formare profesională în străinătate .
Cele 5 instituții de învățământ participante, membre ale consorțiului de mobilitate, au dobândit experiență în cooperare internațională, și-au consolidat capacitățile și produc abordări inovatoare, fac schimb de bune practici, și-au construit rețele.
Proiectul  contribuie la sprijinirea redresării și inovației în domeniul educației si formării profesionale.

Coperta și conținutul revistei:
Obs. Fișierele au dimensiuni mari, se încarcă mai rapid sau mai greu în funcție de viteza internetului pe care îl aveți: dacă vedeți spațiu alb, nu trebuie decât să apăsați click dreapta - RELOAD.
A. Coperta revistei
B. Conținutul revistei - Pdf 12,8 Mb
Acreditare  Erasmus+ 2021-2027:
Acreditare Erasmus+ 2021-2027
Certificat de excelență pentru Liceul de Arte Plastice

Certificat de excelență pentru Liceul de Arte Plastice
  
Calendar mobilități 2020/2021
  
Calendar selecție 2020 / 2021
CALENDAR SELECTIE 2020-2021- STAGIARI VET ȘI PROASPĂT ABSOLVENȚI
  
  

12.01-20.01.2021 - Informarea elevilor despre desfasurarea procesului de selectie prin mijloace on-line http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro/

01.02-12.02.2021 - Depunerea online a dosarelor de candidatură cu :

- Formular electronic de candidatura disponibil la adresa:

- CV Europass, in limba română

- Scrisoare de intenție

- Pasaport lingvistic Europass

De asemenea se vor încărca pe Google Classroom Erasmus 2020:
- scan color dupa cartea de identitate
- recomandarea dirigintelui in format pdf - Anexa 2
- acordul parintilor,in cazul elevilor minori , in format pdf - Anexa 3

IMPORTANT: În cazul începerii cursurilor față în față, documentele se pot înregistra la secretariatul liceului în versiunea tipărită.

15-16.02.2021 - Verificarea dosarelor de candidatură, afișarea online a  candidatilor eligibili  pe pagina web a proiectului http://proiecte-erasmus-arteplasticetm.ro și/sau pe pagina web a unității de învățământ
17.02.2021 - Testare on-line / față în față la  lb.engleza - Proba scrisă
18-19.02.2021 - Testare online / față în față la  lb.engleza -Proba orală
23-24.02.2021 - Interviu online / față în față
26.02.2021- Afişarea rezultatelor
27.02.2021 - Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor pentru proba scrisă la limba engleză
27.02.2021 - Publicarea pe site-ul unităţii școlare și al proiectului a rezultatelor finale

CINE POATE CANDIDA?
Au dreptul să se înscrie la concursul de selecție:

1. STAGIARI VET: elevii inmatriculati în unitțăile școlare membre ale consortiului national VET "4EU.MOB" care indeplinesc cumulativ următoarele CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 • își păstreaza statutul de elev pana la încheierea anului școlar în care a efectuat mobilitatea,
 • au  media minim 8 la purtare în anul școlar anterior mobilității,
 • au cunoştinţe de limba engleză de minim A1 (limba în care se desfașoară mobilitatea),
 • nu au probleme majore de disciplină.

2. PROASPETI ABSOLVENTI DE VET: elevii înmatriculați în cadrul Liceului de Arte Plastice din Timișoara, clasa a XII-a care îndeplinesc cumulativ următoarele CRITERII DE ELIGIBILITATE:
 • studiază la profilul artistic, specializarea arhitectură,
 • au rezultate școlare bune în anul scolar anterior, nu au situatia scolara neincheiata pe semestrul I al anului scolar curent,
 • au  media minim 8 la purtare in anul scolar anterior mobilității,
 • au cunoştinţe de limba engleză de minim A2 (limba în care se desfășoară mobilitatea),
 • se angajează să participe și să promoveze examenul de obținere a calificării profesionale de nivel 4.

CRITERII DE SELECȚIE
 • rezultatele școlare calculate din media multianuală (se va calcula pe baza mediilor generale a anilor școlari încheiati), pentru  elevii de cls.a IX-a se ia în considerare media semestrului I, dacă este cazul,
 • competente lingvistice evaluate prin proba scrisă și orală la lb.engleza organizată ONLINE / FAȚĂ ÎN FAȚĂ de comisia de selecție din școală; daca au certificate lingvistice elevii nu mai participă la probă.Pentru promovarea testului nota minimă trebuie să fie  6. SE POATE EXTINDE LIMITA INFERIOARĂ LA NOTA 5 DACĂ E CAZUL (REZULTATE SLABE, ETC), LA DECIZIA COMISIE DE SELECȚIE.
 • rezultatele la interviu în fața comisiei de selecție care va urmări motivarea și interesul profesional al candidatului, nota minimă de promovare fiind 8.

MEDIA GENERALĂ DE CONCURS (punctajul pt.departajare)
Se determină prin formula:
2 x media anilor +2 x nota la engleză + nota la interviu

În caz de egalitate a punctajului elevii cu oportunități reduse sau nevoi speciale vor avea prioritate. Statutul trebuie dovedit prin adeverinţa adecvată (a se vedea structura dosarului de candidatură).

Afișul proiectului și prezentarea
Afiș Erasmus și conținut Pdf "Oportunități și provocări 2020":


Erasmus+ VET
Erasmus+ VET
Facebook Carta Erasmus+ VET
Back to content