Carta Erasmus + VET, internationalizare 2019-2020 - Carta Erasmus + VET

Liceul de Arte Plastice Timisoara
Carta Erasmus + VET

Erasmus+

Erasmus+

Carta Erasmus+ VET

Carta Erasmus+ VET

Go to content
Carta Erasmus+ VET nr. 2016 -1-RO01-KA109-025173
Coordonator:
Liceul de Arte Plastice Timișoara

detalii în secțiunea contact
Beneficiari:
Liceul Tehnologic "Decebal" Drobeta Turnu Severin
Colegiul Tehnic "Emanuil Ungureanu" Timișoara
Liceul Tehnologic de Vest Timișoara
Liceul Bănățean Otelu Roșu

2019 - 2020
Atenție!
În urma măsurilor adoptate de Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență din data de 9 martie 2020 respectiv “sistarea programelor de studii pentru schimbul de experiență până la 31 martie 2020”, toate mobilitățile din cadrul programului Erasmus+ se suspendă cel puțin până la aceeași dată.

Știrea este publicată pe site-ul ANPCDEFP, aici >
Mobilitățile planificate a se desfășura in perioada martie- iunie 2020 urmează a fi replanificate. Participantii selectati să participe la aceste mobilități sunt rugați să contacteze membrii echipei de proiect din unitatea de învățământ unde studiază, lucrează sau să transmită întrebările  prin e-mail, ionmincuproiecte@yahoo.com
Programul Erasmus+ (2014-2020)
Programul Erasmus+(2014-2020) este un program al Uniunii Europene pentru educație, formare profesională, tineret și sport recunoscut pe plan mondial.

Acesta permite:
 • elevilor STAGIARI VET și cadrelor didactice
 • personalului din VET  din unitătile de învățământ membre ale consorțiului național VET „4EU.MOB“ alcătuit din: Liceul de Arte Plastice Timișoara, Liceul Bănățean Oțelu Roșu, Liceul Tehnologic Decebal, Drobeta Turnu Severin, Liceul Tehnologic de Vest, Timișoara și Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu,Timișoara

Să beneficieze de sprijin financiar pentru efectuarea ÎN ANUL ȘCOLAR 2019/2020 a unor:
 • MOBILITĂȚI DE PRACTICĂ în companii și /sau instituții de formare (KA102) din țări membre ale Uniunii Europene - Polonia, Portugalia, Spania
 • MOBILITĂȚI DE FORMARE în instituții de formare (KA102) din țări membre ale Uniunii Europene -  Portugalia
Proiectul „ERASMUS+, Oportunități și provocări”
NR. 2019-1-RO01-KA116-061749
Despre proiect „ERASMUS+, Oportunități și provocări”
Prezentare Power Point >
Facebook Erasmus+ Arte Plastice TM
Calendar selecție 2019 / 2020
1. ELEVI (STAGIARI VET)
19.09.2019 -20.09.2019 - Depunere candidaturi pentru mobilităţi de practică (runda 1)
24.09.2019 -Testare scrisă limba engleză
25.09.2019 -Testare orală limba engleză
26/27.09.2019 - Interviu de selecţie
30.09.2019 - Publicare rezultate
01.10.2019 - Contestații

2. CADRE DIDACTICE (PERSONAL DIN VET)
05.02.2020 -07.02.2020 - Depunere candidaturi
12.02.2020 - Publicare rezultate
13.02.2020 – Depunere și soluționare contestații- Rezultate selecţie mobilităţi personal din VET >

  
CINE POATE CANDIDA?
1. ELEVII care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții sunt eligibili pentru mobilități de practică Erasmus+:
 • Înmatriculați în învățământul liceal tehnologic sau vocational și învățământul profesional la una dintre unitățile de învățământ membre ale consorțiului, pe nivelul de studii si la domeniul de formare  vizat de mobilitățile aprobate pentru  anul școlar 2019/2020.
 • Cu bune cunoștințe de limbă engleză, limba de comunicare a proiectului.
 • Care respectă prevederile programului privind durata minimă a unei mobilități și numărul total de zile de mobilitate. În cadrul programului Erasmus+ stagiarii VET au posibilitatea să studieze și/sau să efectueze stagii de practică în străinătate cu condiția ca durata cumulată a acestora să nu depășească 360 de zile. Durata unei mobilități de practică  în anul școlar 2019/2020 este de 19 zile la care se adaugă 2 zile de călătorie. Perioada aferenta stagiilor de practică se consideră parte a programului de formare obligatoriu sieste echivalată cu modulele de pregătire practică din curriculum național iar rezultatele învățării dobândite în străinătate sunt recunoscute prin ECVET și incluse in calificare la absolvirea studiilor.

2. CADRELE DIDACTICE care predau cultură de specialitate sunt eligibile pentru mobilități de formare Erasmus+.
CARE SUNT CRITERIILE DE SELECȚIE?
1. ELEVI (STAGIARI VET)
 • rezultatele școlare calculate din media multianuală (se va calcula pe baza mediilor generale ale anilor școlari încheiați), iar pentru elevii de cls.a IX a se ia în considerare media semestrului I.
 • competențe lingvistice evaluate prin probă scrisă și orală la lb.engleză organizată de catedra de lb.engleză din școală; daca au certificate lingvistice elevii nu mai participă la probă, pentru promovarea testului nota minimă trebuie să fie 6.
 • rezultatele la interviu în fața comisii de selecție care va urmări motivarea și interesul profesional al candidatului. Nota minimă de promovare 8.

MEDIA GENERALĂ DE CONCURS (punctajul pt.departajare) se determină prin formula:
2 x media anilor +2 x nota la engleză + nota la interviu.

Se poate adauga o bonificație de 2 puncte pentru elevi cu oportunități reduce sau cei cu nevoi speciale.
Diferenţiere la egalitate de punctaj: În caz de egalitate a punctajului elevii cu oportunități reduse sau nevoi speciale vor avea prioritate. Statutul trebuie dovedit prin adeverinţa adecvată (a se vedea structura dosarului de candidatură).


2. CADRE DIDACTICE (STAFF VET)

Oportunități reduse
O persoană cu oportunități reduce este aceea persoană care se confruntă cu unele obstacole care o împiedică să aibă acces efectiv la educație, formare și oportunități de muncă pentru tineri precum:
 • handicapul (și anume, participanții cu nevoi speciale): persoane cu dizabilități mintale (intelectuale, cognitive, de învățare), fizice, senzoriale sau de altă natură;
 • dificultăți educaționale: tineri cu dificultăți de învățare; persoane care abandonează timpuriu studiile; persoane slab calificate; tineri cu rezultate slabe la învățătură;
 • obstacole economice: persoane cu un nivel de trai scăzut, venituri mici, dependență de sistemul asigurărilor sociale sau fără adăpost; tineri care se confruntă cu șomajul pe termen lung sau cu sărăcia; persoane cu datorii sau cu probleme financiare;
 • diferențe culturale: imigranți sau refugiați sau descendenți ai familiilor de imigranți sau refugiați; persoane care aparțin unei minorități naționale sau etnice; persoane cu dificultăți de adaptare lingvistică și incluziune culturală;
 • probleme de sănătate: persoane cu probleme de sănătate cronice, boli grave sau afecțiuni psihiatrice;
 • obstacole sociale: persoane care se confruntă cu discriminare pe motive de sex, vârstă, etnie, religie, orientare sexuală, handicap etc.; persoane cu aptitudini sociale limitate sau antisociale sau având comportamente riscante; persoane într-o situație precară; (foști) infractori, (foști) consumatori de droguri sau de alcool în exces; părinți tineri și/sau singuri; orfani;
 • obstacole geografice: persoane din zone îndepărtate sau rurale; persoane care locuiesc pe insule mici sau în regiuni periferice; persoane din zone-problemă urbane; persoane din zone cu servicii precare (transport public limitat, instalații precare).PREZENTARE ACTIVITĂȚI DE MOBILITATE
Liceul Tehnologic Decebal, Drobeta Turnu Severin: power point - mobilitate - Portugalia, protectia mediului si mecanica >
Liceul Bănățean Oțelu Roșu
Liceul Tehnologic de Vest

NOUTĂȚI
Eveniment diseminare ,,Învățând prin Europa" >
Radio Timișoara, interviu >
Seminar internațional „VET și relația cu piața muncii” - 2019:  afis pdf >   raport eveniment pdf >

Calendar mobilitati revizuitCalendar mobilități revizuit în urma prelungirii perioadei contractuale cu 12 luni

Afiș panou Erasmus+
Afis panou Erasmus+
Erasmus+ VET
Erasmus+ VET
Facebook Carta Erasmus+ VET
Back to content